Về công ty

Địa chỉ

  • 550-0014 1-6-11 Kitahorie, Nishi-ku, Osaka.

Điện thoại

  • 06-6533-0535

E-mail

info@antique-v.jp

Ngày thành lập

  • Ngày 9 tháng 11 năm 2004

Loại hình kinh doanh

  • Dịch vụ tư vấn toàn diện liên quan đến Internet
  • Lập kế hoạch, sản xuất và vận hành nội dung Internet
  • Dịch vụ thông tin liên quan đến tuyển dụng nhân lực
  • Kinh doanh liên quan đến kinh doanh đại lý bảo hiểm phi nhân thọ và tuyển dụng bảo hiểm nhân thọ

Vốn điều lệ

  • 10.000 nghìn yên

Triết lý công ty

  • Công ty hướng tới việc phát triển xã hội, phát triển nguồn nhân lực và chúng tôi cảm thẫy hạnh phúc khi được tin tưởng. Hơn hết, chúng tôi đang hành động dựa trên quan điểm mỗi cá nhân sẽ mang lại lợi ích cho xã hội.
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ