Điều khoản & điều kiện

Chỉnh sửa lần cuối: 07-07-2020

Trang này nêu rõ Điều khoản Sử dụng ("Điều khoản") mà theo đó bạn ("Bạn") có thể sử dụng các Trang web Japanjob.vn và Dịch vụ (mỗi điều khoản như được định nghĩa bên dưới). Các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa Bạn và Japanjob.vn. Nếu Bạn không chấp nhận các Điều khoản nêu ở đây, chúng tôi không khuyến khích sử dụng Trang web Japanjob.vn và Dịch vụ Japanjob.vn.

1. Sử dụng Nội dung Japanjob.vn

Japanjob.vn cho phép Bạn, theo các Điều khoản này, truy cập và sử dụng các Trang web Japanjob.vn và Nội dung Japanjob.vn (như được định nghĩa bên dưới) và tải xuống và in nội dung có sẵn trên hoặc từ các Trang web Japanjob.vn chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của Bạn. Nội dung của Trang web Japanjob.vn, chẳng hạn như thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, thông tin, biểu tượng, biểu tượng nút, phần mềm, tệp âm thanh và nội dung Japanjob.vn khác (gọi chung là "Nội dung Japanjob.vn"), được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Tất cả Nội dung Japanjob.vn là tài sản của Japanjob.vn hoặc người cấp phép cho Japanjob.vn. Việc biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và lắp ráp) tất cả nội dung trên Japanjob.vn Sites là tài sản độc quyền của Japanjob.vn và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Việc sử dụng trái phép Nội dung Japanjob.vn có thể vi phạm các luật này và / hoặc các quy định và quy chế liên lạc hiện hành và bị nghiêm cấm. Bạn phải lưu giữ tất cả bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các thông báo độc quyền khác có trong Nội dung Japanjob.vn gốc trên bất kỳ bản sao được ủy quyền nào mà Bạn tạo ra Nội dung Japanjob.vn. Bất kỳ mã nào mà Japanjob.vn tạo ra để tạo hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung Japanjob.vn nào hoặc các trang tạo nên bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào cũng được bảo vệ bởi bản quyền của Japanjob.vn và Bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh mã đó theo luật hiện hành. Bạn đồng ý không bán hoặc sửa đổi Nội dung Japanjob.vn hoặc sao chép, hiển thị, trình diễn công khai, phân phối hoặc sử dụng Nội dung Japanjob.vn theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của Trang web Japanjob.vn , theo bất kỳ cách nào khác có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, làm mất uy tín hoặc làm mất uy tín của Japanjob.vn hoặc người cấp phép của Japanjob.vn, làm suy giảm sức mạnh tài sản của Japanjob.vn hoặc người cấp phép của Japanjob.vn hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Japanjob.vn hoặc người cấp phép của nó. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng sai Nội dung Japanjob.vn theo cách nào khác. Việc sử dụng Nội dung Japanjob.vn trên bất kỳ ứng dụng, trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Bất kỳ mã nào mà Japanjob.vn tạo ra để tạo hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung Japanjob.vn nào hoặc các trang tạo nên bất kỳ Ứng dụng hoặc Dịch vụ nào cũng được bảo vệ bởi bản quyền của Japanjob.vn và bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh mã đó.

2. Sử dụng Dịch vụ Japanjob.vn

Đăng tuyển dụng, cơ sở dữ liệu CV (“Cơ sở dữ liệu CV Japanjob.vn”) và các tính năng khác của Japanjob.vn Sites chỉ có thể được sử dụng bởi các cá nhân tìm kiếm việc làm và / hoặc thông tin nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm nhân viên. Ngoài ra, Mạng và Hồ sơ Japanjob.vn có thể được các cá nhân sử dụng cho các mục đích mạng cá nhân và nghề nghiệp được phép. Việc bạn sử dụng Dịch vụ Japanjob.vn cũng phải tuân theo bất kỳ hợp đồng nào khác mà Bạn có thể có với Japanjob.vn. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản này và bất kỳ hợp đồng nào bạn có với Japanjob.vn, các điều khoản trong hợp đồng của bạn sẽ được ưu tiên áp dụng. Thuật ngữ “bài đăng” được sử dụng ở đây có nghĩa là thông tin mà Bạn gửi, xuất bản hoặc hiển thị trên Trang web Japanjob.vn Tất cả Người dùng Japanjob.vn đồng ý không: (a) truyền, đăng, phân phối, lưu trữ hoặc tiêu hủy tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung Japanjob.vn, vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật hoặc quy định quản lý việc thu thập, xử lý hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm chính sách bảo mật của Japanjob.vn; (b) thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên bất kỳ cơ sở hạ tầng của Trang web Japanjob.vn nào; (c) sử dụng bất kỳ thiết bị nào để điều hướng hoặc tìm kiếm bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào ngoài các công cụ có sẵn trên Trang web, các trình duyệt web của bên thứ ba thường có sẵn hoặc các công cụ khác được Japanjob.vn chấp thuận; (d) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự; (e) vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bảo mật của bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào bao gồm việc cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không được phép thích hợp; (f) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ bài đăng e-mail hoặc nhóm tin nào; (g) thiết kế đối chiếu hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào của bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào; (h) tổng hợp, sao chép hoặc nhân bản theo bất kỳ cách nào trong Nội dung Japanjob.vn hoặc thông tin có sẵn từ bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào, bao gồm cả các tin tuyển dụng đã hết hạn, trừ khi được các Điều khoản này cho phép; (i) khung hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung Japanjob.vn hoặc thông tin nào có sẵn từ bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào, trừ khi được các Điều khoản này cho phép; (j) đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào quảng bá hoặc xác nhận thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc xác nhận hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị cấm bởi các Điều khoản này, chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của ai đó, cung cấp hoặc tạo vi rút máy tính hoặc phương tiện vi phạm bản quyền; (k) đăng bất kỳ CV hoặc Hồ sơ nào, hoặc đăng ký bất kỳ công việc nào thay mặt cho một bên khác; (l) trì hoãn bất kỳ liên hệ nào từ người sử dụng lao động với bất kỳ đại lý, cơ quan hoặc bên thứ ba nào khác; (m) đặt nhiều hơn một bản sao của cùng một CV để hiển thị cùng một lúc; (n) chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin đăng nhập nào vào bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào; (o) truy cập dữ liệu không dành cho Bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Bạn không được phép truy cập; (p) đăng hoặc gửi đến bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào bất kỳ thông tin tiểu sử không đầy đủ, sai lệch hoặc không chính xác hoặc thông tin không phải của riêng Bạn; (q) đăng nội dung có chứa các trang truy cập bị hạn chế hoặc chỉ có mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh ẩn; (r) thu thập mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân từ những Người dùng khác; (s) xóa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; (t) quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào; (u) gửi thư hoặc email không được yêu cầu, thực hiện các cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc gửi các bản fax không được yêu cầu để quảng cáo và / hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bất kỳ Người dùng nào, hoặc liên hệ với bất kỳ người dùng nào mà Bạn yêu cầu cụ thể không được liên lạc với Bạn; (v) cố gắng can thiệp vào dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua phương thức gửi vi-rút đến bất kỳ Trang web Japanjob.vn nào, quá tải, "tràn ngập", "gửi thư rác", "đánh bom thư" hoặc "sập"; (w) quảng bá hoặc xác nhận một bản sao bất hợp pháp hoặc trái phép của tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp hoặc tạo các chương trình máy tính vi phạm bản quyền có sẵn hoặc liên kết đến chúng, cung cấp hoặc cung cấp thông tin có sẵn để phá vỡ các thiết bị chống sao chép do nhà sản xuất cài đặt hoặc cung cấp hoặc cung cấp nhạc vi phạm bản quyền hoặc các phương tiện khác hoặc các liên kết đến âm nhạc vi phạm bản quyền hoặc các tệp phương tiện khác;

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng