Chính sách quyền riêng tư

Lần cập nhật cuối: 07-07-2021

Phạm vi của Chính sách Bảo mật này Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập hoặc sử dụng trên các trang web và ứng dụng được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Japanjob.vn. hoặc các công ty liên kết của nó ("Japanjob.vn"). thông tin chúng tôi thu thập

TIN TƯỞNG

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Japanjob.vn. Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn như thông tin liên hệ, sơ yếu lý lịch và thông tin hồ sơ của bạn.
Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về bạn như cách bạn sử dụng và tương tác với Japanjob.vn, thông tin nhân khẩu học và thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin về bạn từ các trang web công khai cho dù bạn có tài khoản với chúng tôi hay không. Bạn sẽ có cơ hội xác nhận quyền sở hữu hoặc yêu cầu xóa thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng sau này chúng tôi sẽ không thu thập từ các trang web công khai thông tin khác liên quan đến bạn.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba để cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được về bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, phản hồi cho bạn cũng như vận hành và cải thiện các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm hiển thị cho bạn nội dung được cá nhân hóa và quảng cáo trên Japanjob.vn hoặc các trang web khác mà chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các bản cập nhật Japanjob.vn, thực hiện các cuộc khảo sát hoặc để cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và thông tin liên quan, bao gồm cả các bản cập nhật bảo mật quan trọng.
Thông tin bạn chia sẻ trong các khu vực công khai của Japanjob.vn hoặc hiển thị trong sơ yếu lý lịch và cơ sở dữ liệu hồ sơ có thể được những người khác trên khắp thế giới truy cập, sử dụng và lưu trữ. Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường an toàn bằng cách cố gắng giới hạn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho những người dùng hợp pháp, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên trái phép sẽ không có được quyền truy cập. Chúng tôi cũng không thể kiểm soát cách người dùng được ủy quyền lưu trữ hoặc chuyển thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, vì vậy bạn không nên đăng thông tin nhạy cảm lên Japanjob.vn.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin liên hệ với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của họ mà không có sự đồng ý của bạn.
Nếu bạn nộp đơn xin việc, hãy cung cấp thông tin liên hệ của bạn để thể hiện sự quan tâm đến công việc hoặc trả lời tin nhắn từ nhà tuyển dụng, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với nhà tuyển dụng và những người có thể sử dụng dữ liệu của bạn và liên hệ với bạn cho các mục đích liên quan đến việc làm.
Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, những người giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Các bên thứ ba này không được sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ Japanjob.vn hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn chọn tham gia, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba, những người có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Bạn có thể thay đổi tùy chọn liên hệ của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt thông báo.
Chúng tôi có thể tiết lộ cho bên thứ ba thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ các trang web khác.
Chúng tôi tiết lộ thông tin khi pháp luật yêu cầu.
Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cho một bên thứ ba mua lại bất kỳ hoặc tất cả các đơn vị kinh doanh của Japanjob.vn.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn để làm cho tương tác của bạn với Japanjob.vn hiệu quả hơn, thiết thực hơn và phù hợp hơn.
Bạn có thể truy cập, xem xét, sửa chữa, cập nhật hoặc xóa sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản hoặc nếu bạn tin rằng ai đó đã cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Khi bạn xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ giữ lại nhật ký và thông tin phi cá nhân về hoạt động của bạn trên Japanjob.vn.
Chúng tôi cũng sẽ giữ lại bản sao lưu trữ của thông tin phi cá nhân của bạn cho mục đích kiểm tra và ghi chép của doanh nghiệp chúng tôi và bạn hoặc các bên thứ ba không thể truy cập được trên Internet. Nếu thông tin cá nhân của bạn đã được người khác truy cập trước đó bằng Japanjob.vn, chúng tôi không thể xóa thông tin khỏi hệ thống của họ.

Thông tin khác

Japanjob.vn không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Chúng tôi sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa và tối đa hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn trên Japanjob.vn. Bạn có thể tắt cookie; tuy nhiên, điều này có thể hạn chế việc bạn sử dụng các tính năng hoặc chức năng nhất định trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Để biết thông tin về cách tự bảo vệ mình khi trực tuyến, hãy truy cập Trung tâm Bảo mật.

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng