Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

Cao Xuân Cảnh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2011 - 2014
trường cđ nghề ktcn việt nam - hàn quốc Khá

cơ khí

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2015 đến 11 - 2020
Công Ty Tại Nhật Bản Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mức lương:1,500
+ Mô tả công việc:
Bảo trì sân bay, đường cao tốc
Thực hiện các nguyên tắc đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo an toàn
Tuân thủ các nhiệm vụ và nguyên tắc của cấp trên và công ty.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ