Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Chu Thị Xuyên

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Học vấn
Năm 2010 - 2014
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Quản Trị Kinh Doanh_Khá

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2016 đến 02 - 2021
Công Ty Oleco Giáo Viên Tiếng Nhật

+ Mô tả công việc:
Giảng dạy tiếng nhật
Hỗ trợ cho học viên trong quá trình học
Kiểm tra trình độ tiếng nhật

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ