Photo

Cù Anh Đức

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Em mong muốn tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong khi làm việc.

 

Học vấn
2019 - 2021
Học viện tiếng Nhật ESL LAB Nagoya Giỏi

Tiếng Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2020 đến 04 - 2021
Ramen Masagorou Nagoya Nhân viên bán thời gian

+ Mô tả công việc:
Quán mỳ Ramen tư nhân ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. Tôi đã làm việc bán thời gian ở đó. Công việc bao gồm chế biến mỳ và phục vụ khách hàng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ