Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

ĐÀM THỊ AN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2011 - 2015: Đại học
Đại Học Thương Mại Hà Nội Khá

Quản Trị Nhân Sự

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2020 đến 01 - 2021
Công Ty Vivaxan Nhân Viên Đối Ngoại

+ Mô tả công việc:
Quản lý hồ sơ thực tập sinh, tổ chức các buổi phỏng vấn thi tuyển khi các khách hàng Nhật tuyển dụng thực tập sinh Việt Nam…
Làm các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Tháng 03 - 2015 đến 09 - 2016
Công ty sản xuất của Nhật Nhân viên phòng mua hàng

+ Mô tả công việc:
Phụ trách mua nguyên vật liệu theo yêu cầu của phòng bảo dưỡng kĩ thuật
Tìm kiếm nhà cung cấp
Quản lý hàng
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ