Photo

Đặng Thị Thương

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2012 - 2017
Đại học Nông Lâm Huế Khá

Ảnh bằng cấp:Xem file

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2017 đến 01 - 2021
Tenmaya store-Nhật Bản Tu Nghiệp Sinh

Thực hiện công việc theo khâu được giao và chịu trách nhiệm tại dây chuyền được phân công
Thực hiện các nguyên tắc đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo an toàn
Tuân thủ các nhiệm vụ và nguyên tắc của cấp trên và công ty.
Kết hợp với các khâu sản xuất khác và các đồng nghiệp đảm bảo tiến độ sản xuất của công ty.

Kỹ năng
Autocadhọc hiệu quảLàm việc nhómquản lý thời gianTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ