Photo

Đặng Ngọc Hùng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Học vấn
2013 - 2016
Cao Đẳng Công Nghiệp Huế Khá

Kĩ thuật điện-điện tử

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2019 đến 10 - 2019
Công Ty Tư Nhân Nhân Viên Phụ Lắp Ráp Điện

+ Mức lương:6,000,000
+ Mô tả công việc:
Lắp đặt hệ thống điện
Vận hành sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện
Kiểm tra chi tiết khắc phục lỗi
+ Thành tích đạt được:
Ko có

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ