Photo

ĐÀO HỒNG ANH

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Phấn đấu hoàn thành công việc của cty

Học vấn
Năm 2012 - 2014: Trung Cấp
Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc Khá

Y Sĩ Đa Khoa

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2018 đến 01 - 2021
Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Xuất Khẩu Lao Đông Nhật Bản

+ Mô tả công việc:
Tham gia công đoạn in ấn
Tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong sản xuất
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu

Tháng 01 - 2015 đến 01 - 2018
Kinh Doanh Buôn Bán Máy Tính tự do Kinh Doanh Buôn Bán

+ Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Tư vấn giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Tư vấn thuyết phục khách hàng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ