Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Đinh Ngọc Thắng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2019 đến 12 - 2020
ATTA YOGA Giáo Viên Dạy Yoga

+ Mô tả công việc:
Dạy yoga cho khách hàng
Hỗ trợ học viên trong quá trình dạy
Tư vấn về chế độ dinh dưỡng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ