Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Đỗ Xuân Thành

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Môi trường làm việc năng động.
Làm tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy được khả năng của bản thân.

Học vấn
2010 - 2013
Cao Đẳng Cơ Điện Nam Định Hàn Máy

Kinh nghiệm
Tháng 05 - 2012 đến 07 - 2013
Công ty điện tử Nhân Viên Kĩ Thuật Hỗ Trợ Kinh Doanh

+ Mức lương:4,000,000
+ Mô tả công việc:
Tìm kiếm khách hàng
Hỗ trợ về kỹ thuật
Làm các công việc liên quan.

Tháng 07 - 2015 đến 12 - 2017
Cty Nhật Bản Nhân Viên Kinh Doanh

+ Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
Phát triển thị trường nhật bản
Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng.
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.
Theo dõi, đảm bảo chỉ tiêu, doanh số theo kế hoạch đã đề ra.

Kỹ năng
Giải quyết vấn đềLàm việc nhómquản lý thời gian
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ