Photo

Đỗ Thị Hảo

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2008 - 2012
Trường đại học Đà Lạt Giỏi

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2013 đến 06 - 2016
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Nhân Viên QC

Theo dõi giám sát, quản lý chất lượng.
Kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm
Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng;
Cập nhập các thông số qui chuẩn trong sản xuất;
Giám sát chế độ bảo quản thực phẩm;
Xử lý hàng không phù hợp
Và những việc làm khác do cấp trên giao cho.
+ Thành tích đạt được:
Sau hơn một năm làm việc tôi đã được đưa lên làm Tổ trưởng QC

Tháng 10 - 2016 đến 06 - 2017
Công ty TNHH TM và SX Nguồn Sống Kỹ thuật sản xuất

* Nguyên cứu sản phẩm mới theo định hướng của công ty:
– Nguyên cứu, cải tiến các sản phẩm theo yêu cầu của trưởng phòng.
– Nguyên cứu, phân tích tính đặc trưng của sản phẩm.
– Nguyên cứu, phân tích chất lượng của sản phẩm.
– Theo dõi độ ổn định, shelife của sản phẩm.
* Kiểm tra nguyên vật liệu chào hàng và nguyên liệu nhập hàng:
– Thử mẫu và phân tích tính đặc trưng của từng nguyên liệu, phụ gia và hương liệu.
– So sánh tính phù hợp của từng nguyên liệu, phụ gia và hương liệu giữa các loại, các nhà cung vấp.
– Theo dõi độ ổn định của sản phẩm.
* Biên soạn quy trình và thông số kỹ thuật, Tiêu chuẩn nguyên liệu cho sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến:
– Biên soạn quy trình và thông số kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỷ thuật nguyên liệu cho sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến.
– Chuyển giao công nghệ cho sản xuất.
– Lên kế hoạch theo dõi và để xuất văn phòng phẩm.
– Viết quy trình công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP. Hoặc những công việc phát sinh theo từng giai đoạn kinh doanh của công ty.
+ Thành tích đạt được:
Sau hơn một tháng làm việc tôi đã được đưa lên làm trưởng bộ phận sản xuất

Kỹ năng
Giải quyết vấn đềLàm việc nhómlãnh đạoNghề nghiệpquản lý chiến lượcQuản lý dự ánquản lý thời gianRa quyết địnhTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ