Đồng Nai
Thành viên từ 2021
Photo

Đoàn Phương Vy

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Môi tường làm việc tốt
– Có cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc

Học vấn
2018 - 2021
Đại học Lạc Hồng Giỏi

Việt Nam học – Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2019 đến 05 - 2019
Thái Loan Phát Phụ tour

+ Mức lương:1,000,000
+ Mô tả công việc:
Làm phụ tour cho các công ty có nhu cầu đi du lịch hoặc các điểm tham quan
+ Thành tích đạt được:
chưa có thành tích gì

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ