Photo

Đoàn Thị Mây

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Tìm việc làm thêm kế toán tại nhà, Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính và quyết toán
– Xử lý lại sổ sách, báo cáo cáo của các năm cũ
– Làm hồ sơ bảo hiểm, GPKD
– Nhận làm cộng tác viên kế toán với các công ty dịch vụ

Học vấn
2009 - 2012
Đại học Công Nghiệp TPHCM ( IUH ) Trung bình

Kế toán

2006 - 2008
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM ( Hutech) Trung Bình

Kế toán

2012 - 2012
Đại học kinh tế TPHCM Khá

Chứng chỉ

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2019 đến 01 - 2021
Công ty TNHH sản xuất TM & DV An Thảo Trưởng phòng kế toán

+ Mô tả công việc:
Công việc chính:
– Quản lý, điều phối BP kế toán
– Xử lý báo cáo kế toán thuế, nội bộ và quản trị
– Hướng dẫn kế toán viên

Tháng 05 - 2017 đến 07 - 2019
Công ty cổ phần TM & DV thiết bị giám sát Bảo Toàn Kế toán trưởng

+ Mô tả công việc:
Công việc chính:
– Quản lý, điều phối BP kế toán
– Xử lý báo cáo kế toán thuế, nội bộ và quản trị
– Hướng dẫn kế toán viên

Tháng 04 - 2016 đến 05 - 2017
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa ( namhoatoys) Kế toán quản trị

+ Mô tả công việc:
Công việc chính:
– Xử lý báo cáo chi phí, doanh thu và hiệu quả sản xuất
– Tính toán báo giá cho thị trường châu âu

Tháng 12 - 2014 đến 04 - 2016
CN Công ty TNHH MTV TM Thúy Ngọc Kế Toán trưởng chi nhánh

+ Mô tả công việc:
Công việc chính:
– Quản lý, điều phối BP kế toán tại chi nhánh
– Xử lý báo cáo kế nội bộ và quản trị

Tháng 10 - 2010 đến 11 - 2014
Công ty TNHH PCCC Toàn Cầu Kế toán tổng hợp

+ Mô tả công việc:
Công việc chính:
– Toàn bộ công việc BP kế toán
– Làm việc với các cơ quan thuế, báo hiểm, ngân hàng, thống kê, …

Tháng 03 - 2009 đến 10 - 2010
Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Thiên An Nam Kế toán tổng hợp

+ Mô tả công việc:
Công việc chính:
– Toàn bộ công việc BP kế toán
– Làm việc với các cơ quan thuế, báo hiểm, ngân hàng, thống kê, …

Tháng 08 - 2008 đến 01 - 2009
Công ty cổ phần quạt ASIA Việt Nam Kế toán kho ( thành phẩm )

+ Mô tả công việc:
Công việc chính: Xuất nhập và điều phối kho TP

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ