Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Dương Thị Thu Trang

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Có cơ hội thăng tiến

Học vấn
2017 - 2021
Đại học Thăng Long Ngôn ngữ Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2021 đến 07 - 2021
Medicare Nhân viên bán hàng

+ Mức lương:3,000,000
+ Mô tả công việc:
Bán hàng, tư vấn sản phẩm, thanh toán,vệ sinh và kiểm tra hàng hóa, tất cả các công việc được giao bởi quản lý.
Hỗ trợ các Phòng ban/Đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.
Thực hiện các công việc Theo chỉ đạo cuả cấp trên
+ Thành tích đạt được:
hoàn thành tốt công việc được giao

Kỹ năng
Nghề nghiệpQuản lý stressquản lý thời gianRa quyết định
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ