TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Hà Kim Phát

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm.
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài.

Học vấn
2008 - 2010
Nanyang Institute of Management Khá

Quản Trị Khách Sạn

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2018 đến 07 - 2020
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẮC BÌNH Operation Executive

+ Mô tả công việc:
– Quản lý vận hành tòa nhà.
– Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến việc vận hành tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
– Kiểm soát các nhà thầu cung cấp các dịch vụ vận hành và việc tuân thủ của người sử dụng đối với nội quy sử dụng tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
– Giải quyết các vấn đề có liên quan đến tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
– Quản lý bảo trì, bảo dưỡng tòa nhà.
– Quản lý tất cả các tài sản và thiết bị được trang bị cho tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
– Tổ chức các cuộc họp với nhà thầu để theo dõi và xử lý dứt điểm các hư hỏng, sự cố.
– Tổ chức kiểm kê, đánh giá và xử lý các tài sản và thiết bị gắn liền với tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
– Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các tài sản và thiết bị.
– Quản lý các dịch vụ liên quan đến tòa nhà (vệ sinh, an ninh, Gian hàng
– Quản lý chăm sóc các gian hàng thuê tại tòa nhà).
– Tiếp nhận và xử lý/giải quyết các ý kiến của
các tổ chức/cá nhân thuê tại tòa nhà và các công trình tiện ích gắn liền với tòa nhà.
– Tổ chức các cuộc họp tầng hàng tháng.
– Tổ chức thăm dò sự hài lòng của gian hàng thuê.
– Đề xuất cải tiến các dịch vụ tòa nhà.
– Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của ban quản lý tòa nhà.
– Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính
quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác bên ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ