Photo

Hà Thị Linh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2018 - 2021
Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn tp HCM Khá

Ngôn Ngữ Anh

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2020 đến 03 - 2021
Nhà hàng Nhật Bản Tensho Giám sát nhà hàng

+ Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Giám sát nhà hàng hoạt động, xếp lịch làm việc cho nhân viên, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của nhà hàng
Quản lý nhân viên
Trực tiếp theo dõi số lượng bill thanh toán, doanh thu kinh doanh.
Quản lý các chi phí

Tháng 06 - 2019 đến 09 - 2019
Nhà hàng Bastahiro Thu ngân

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
Thực hiện tính tiền cho khách hàng, kết ca
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Tính tiền và thu tiền khách
Thanh toán hoá đơn cho khách
Cuối ca kết ca đếm tiền bàn giao cho ca sau

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ