Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Hoàng Hữu Dũng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2013 - 2018
Đại Học Điện Lực Kỹ Thuật Điện - Điện Tử_Khá

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2018 đến 12 - 2019
Trung Tâm Nhật Ngữ JTC Giáo Viên Tiếng Nhật

+ Mô tả công việc:
Giảng dạy tiếng nhật
Hướng dẫn và quản lý quá trình học tập của học viên được phụ trách.
Hỗ trợ việc chuẩn bị các tài liệu, công cụ học tập trong lớp học

Tháng 01 - 2020 đến 04 - 2020
Công Ty Việt Tiếng Mạnh Nhân Viên Digital Marketing

+ Mô tả công việc:
Tìm kiếm khách hàng
Xây dựng các chương trình quảng cáo

Tháng 04 - 2020 đến 09 - 2020
Công Ty TNHH Sm Solution Nhân Viên Digital Marketing

+ Mô tả công việc:
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai chạy Facebook Ads
Lên ý tưởng và nội dung quảng cáo phù hợp cho từng chiến dịch
Theo dõi, tối ưu chiến dịch

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ