Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Hoàng Hữu Sỹ

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn được làm các máy CNC để học việc và biết cách vận hành máy và dần tiến tới lập quy trình sản xuất sản phẩm cho máy

 

Học vấn
2016 - 2021
trường Đại học Mỏ-Địa Chất Khá

Máy và thiết bị mỏ

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ