Bình Dương, Quảng Bình
Thành viên từ 2021
Photo

Hoàng Đình Sao

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

rèn luyện và nâng cao tay nghề bản thân

 

Học vấn
2021 - 2021
thực tập sinh Khá

tiếng nhật

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2017 đến 03 - 2020
Công ty tại Nhật nhân viên

+ Mức lương:1,500
+ Mô tả công việc:
Vận hành sửa chữa
Điều chỉnh kiểm soát chế độ vận hàng máy
Chịu trách nhiệm hiệu chỉnh máy vận hành
Bảo dưỡng máy hoạt động bình thường

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ