TP.HCM
Thành viên từ 2021
Logo

Hoàng Sơn

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2018 đến 01 - 2020
Sư Đoàn Bộ Binh 2 Chiến Sĩ

+ Mô tả công việc:
Thực hiện NVQS tại Sư đoàn bộ binh 2
thực hiện các bài tập, huấn luyện theo sự chỉ đạo
dọn dẹp vệ sinh khu vực

Kỹ năng
Làm việc nhóm
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ