Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng
Thành viên từ 2021
Photo

HOÀNG HẢI ĐĂNG

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt

Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn

Học vấn
Năm 2006 - 2010
Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng Khá

Địa Lý

Kinh nghiệm
Tháng 09 - 2011 đến 03 - 2020
Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch Giáo Viên

+ Mức lương:9,000,000
+ Mô tả công việc:
Chuẩn bị tài liệu học tập, quản lý sỉ số và tình hình học tập của lớp học
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy
Kiểm tra đánh giá năng lực
Soạn giáo án và xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp
Đứng lớp giảng dạy các chương trình được phân công
+ Thành tích đạt được:
Chiến sĩ thi đua

Kỹ năng
Cài đặt các loại ứng dụng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ