Photo

HỨA THỊ NHI

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Công việc ổn định để gắn bó lâu dài, cơ hội thăng tiến cao.

Học vấn
Năm 2013 - 2016: Đại học
Trường Đại học Cần Thơ Giỏi

Kinh tế nông nghiệp

Năm 2018 - 2019: Chứng chỉ N3 tiếng Nhật
Trung Tâm Tiếng Nhật Ở Nhật Bản Khá

Tiếng nhật N3

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2018 đến 03 - 2021
Công ty Maruten Nhật Bản Thực tập sinh

+ Mức lương:28,000,000
+ Mô tả công việc:
Làm và giao tiếp mỗi ngày với người Nhật.

Tháng 09 - 2016 đến 07 - 2017
Công ty Sang Yi Việt Nam Nhân viên thống kê

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
– Giám sát và ghi chép việc thu mua tôm nguyên liệu.
– Tính tiền, thanh toán, nhập liệu và tổng kết cuối ngày.
– Tính lương công nhân.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ