Logo

Huỳnh Thị Cẩm Hằng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2016 đến 02 - 2021
Công Ty TNHH Kubara Honke Việt Nam Trợ Lý Bếp Trưởng

Quản lý hàng hóa, kiểm kê hàng , sếp lịch nhân viên,chấm công, quản lý một ca , điều hành nhân viên tất cả công việc bếp trưởng giao, quản lý món ăn, chuyên tempura, tráng miệng
Ra món, Thực hiện chế biến món ăn theo Menu
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm;
+ Thành tích đạt được:
Luôn hoàn thành tốt công việc,dc khen ngợi lên lương cao nhất khi xét lương

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ