Photo

HUỲNH THỊ CẨM TIÊN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2015 - 2021: Đại học
Trường đại học Lạc Hồng Khá

Ngôn Ngữ Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2019 đến 11 - 2019
Công Ty Delicacy Trợ Lý

+ Mức lương:9,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm tra sản phẩm, báo cáo chất lượng
Chuẩn bị cho các cuộc họp, phiên dịch, làm theo têu cầu của cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ