Đà Nẵng
Thành viên từ 2021
Photo

HUỲNH LÊ BẢO NGỌC

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2016 - 2021: Cử nhân Đại Học
Trường Đại học Duy Tân Khá

Điều Dưỡng Đa Khoa

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2021 đến 06 - 2021
Công ty VBPO JSC Nhân viên dự án

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
Nhập dữ liệu số hoá văn bản cho khách hàng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ