Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Khuất Duy Trường

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2010 đến 01 - 2021
Công Ty Tại Hàn Quốc Nhân viên

+ Mô tả công việc:
Tham gia vào quá trình sản xuất
Sản xuất điện thoại
Sản xuất ô tô

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ