Photo

LÊ THỊ HÀ

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

MỤC TIÊU DÀI HẠN
Trong 5 năm tới mục tiêu mong muốn trở thành một Nhân Viên chuyên nghiệp
MỤC TIÊU TRUNG VÀ NGẮN HẠN
Trau dồi thêm các kiến thức, kỹ năng và các nghiệp vụ chuyên ngành liên quan
Học thêm các khóa học tiếng nhật giao tiếp, kỹ năng mềm.
Mong muốn có được một môi trường làm việc chuyên nghiệp để học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân.

Học vấn
Năm 2011 - 2015: Đại học
Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Khá

Kế toán – Tài Chính

Kinh nghiệm
Tháng 09 - 2015 đến 05 - 2016
Công Ty TNHH Giải Pháp Sato Việt Nam Nhân viên hỗ trợ bộ phận kinh doanh

+ Mức lương:6,000,000
+ Mô tả công việc:
Nhận và gửi đơn đặt hàng cho các bộ phận liên quan
– Sắp xếp cho hàng hóa tới khách hàng đúng thời hạn
– Sắp xếp và lưu chứng từ
– Gửi hóa đơn cho khách hàng
– Làm hợp đồng khung và hợp đồng mua bán
– Theo dõi và cập nhập tình hình mua bán thường xuyên

Tháng 07 - 2016 đến 11 - 2016
Công Ty TNHH Sản Xuất Kĩ Thuật Trường An Nhân viên hỗ trợ bộ phận kinh doanh

+ Mô tả công việc:
Làm hợp đồng, đơn hàng và báo giá
– Theo dõi cập nhập đơn hàng, khách hàng
– Lập file báo cáo ngày tuần của sales đi ngoài
– Một số công việc trong văn phòng …

Tháng 12 - 2016 đến 02 - 2021
Công ty Cổ Phần Ta Ca Thư Ký Kinh Doanh

+ Mức lương:9,000,000
+ Mô tả công việc:
Mô tả công việc:
– Nhận đơn đặt hàng từ nhân viên kinh doanh , xử lý số liệu trên phần mền, tạo đơn hàng chính thức gửi cho các nhà cung cấp
– Sắp xếp và theo dõi hàng tới khách đúng thời hạn
– Theo dõi công nợ bán hàng và đốc thúc thu hồi nợ đến nhân viên kinh doanh
– Thực hiện đối chiếu và thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp nhỏ lẻ
– Báo cáo doanh số bán hàng và công nợ khách của từng nhân viên kinh doanh
+ Thành tích đạt được:
Cùng nhóm sales hoàn thành tốt doanh số chỉ tiêu

Kỹ năng
Photoshop
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ