Bình Dương
Thành viên từ 2021
Logo

Lê Công Thi

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Học vấn
Tháng 01 - 2018 đến 07 - 2021
Điện Máy Xanh Nhân Viên

+ Mô tả công việc:
Lắp đặt máy lạnh
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ khách hàng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ