Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

LÊ ĐỨC TUẤN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Gắn bó lâu dài với công ty,

Học vấn
Năm 2010 - 2013: Cao đẳng
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Trung Bình

Công nghệ thực phẩm

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2018 đến 05 - 2021
Công ty polytex far eastern Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mức lương:8,700,000
+ Mô tả công việc:
Giám sát thiết bị, phát hiện và khắc phục các sự cố
Thống kê và báo cáo năng suất sản phẩm

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ