Photo

Lê Minh Tú

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2018 - 2021
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khá

Cơ Điện Tử

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2020 đến 12 - 2020:
Công ty Sam Sung Thái Nguyên Thực tập sinh

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành và bảo trì máy

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ