Photo

Lê Trọng Hữu

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Học vấn
2014 - 2014
Đại học quốc tế Hồng Bàng Quản trị kinh doanh

Kỹ năng
Giải quyết vấn đềLàm việc nhómquản lý chiến lược
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ