Photo

Lê Văn Huy

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
2015 - 2017
Trường trung cấp nghề kỹ thuật cơ khí giao thông Khá

Kỹ thuật điện

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2016 đến 03 - 2018
Công ty FCC Công Nhân Sản Xuất

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
Vẫn hành máy tiện cnc takamax
Thực hiện các công việc theo bảng hướng dẫn dưới sự chỉ đạo của Tổ Trưởng, Quản Đốc và Phó Quản Đốc sản xuất.
Tham gia trực tiếp sản xuất ở khâu thành phẩm

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ