TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Lê Bùi Thị Ái Vi

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Phấn đấu nâng cao kỹ năng, nâng cao mức thu nhâpj cao nhất có thể.

 

Học vấn
2015 - 2016
Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Nhật Ngôn ngữ Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 05 - 2015 đến 09 - 2019
Công Ty Uchida Sangyo Tu Nghiệp Sinh

+ Mức lương:30,000,000
+ Mô tả công việc:
Thực hiện công việc theo khâu được giao và chịu trách nhiệm tại dây chuyền được phân công
Thực hiện các nguyên tắc đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo an toàn
Tuân thủ các nhiệm vụ và nguyên tắc của cấp trên và công ty.
Kết hợp với các khâu sản xuất khác và các đồng nghiệp đảm bảo tiến độ sản xuất của công ty.

Kỹ năng
quản lý giao tiếpquản lý thời gian
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ