Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Học vấn
Năm 2021 - 2021: Cao Đẳng - Hệ Vừa Học Vừa Làm
Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Hà Nội Khá

Tiếng Nhật

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ