Photo

LÊ THỊ QUỲNH

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Trở thành nhân viên chính thức trong vòng 1-3 tháng thực tập, trong 2 năm trở thành trưởng nhóm PR hoặc chuyên gia biên dịch/ phiên dịch

Học vấn
Năm 2017 - 2021: Đại Học
Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh Khá

Nhật Bản Học

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2018 đến tháng 04 - 2019
Cathy Gift's shop Nhân viên bán hàng parttime

Mô tả công viêc:
Tư vấn khách hàng, bán hàng, soạn đơn hàng cho siêu thị Aeon nếu có

Kỹ năng
Canva
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ