Photo

Lê Văn An

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Nâng cao năng lực bản thân góp phần vào sự phát triển của công ty

 

Học vấn
2010 - 2013
Cao đẳng công thương TPHCM Khá

Kĩ thuật cơ khí

Kinh nghiệm
Tháng 09 - 2020 đến 04 - 2021
Công ty FULL BRIDGE Nhân viên thiết kế

+ Mức lương:11,000,000
+ Mô tả công việc:
Nhận dữ liệu từ bên công ty mẹ bên nhật
Thiết kế tờ rơi quảng cáo

Tháng 10 - 2019 đến 07 - 2020
Công ty nidec servo Nhân viên kĩ thuật

Mức lương:13,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành và bảo trì dây chuyền sản xuất bo mạch điện tử
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị.
Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định, an toàn.
Xử lý khắc phục kịp thời sự các sự cố hàng ngày.
Trực tiếp vận hành máy móc thiết bị phụ trợ cho hệ thống sản xuất.

Tháng 06 - 2016 đến 09 - 2019
Công ty 中国木材株式会社 Tu nghiệp sinh

+ Mức lương:1,300
+ Mô tả công việc:
Vận hành máy nghiền gỗ và máy bóc vỏ gỗ
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị.
Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định, an toàn.
Xử lý khắc phục kịp thời sự các sự cố hàng ngày.
Trực tiếp vận hành máy móc thiết bị phụ trợ cho hệ thống sản xuất.

Tháng 08 - 2013 đến 07 - 2015
Công ty nidec servo Nhân viên kĩ thuật

+ Mức lương:9,000,000
+ Mô tả công việc:
Quản lí ca sản xuất
Vận hành dây chuyền sản xuất bo mạch điện tử
Lập kế hoạch bảo dưỡng máy hàng tuần
Tìm và đưa ra đối sách phát sinh sản phẩm hư

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ