Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
Thành viên từ 2021
Photo

Lê Xuân Quý

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Phát triển bản thân và nghề nghiệp.

 

Học vấn
2013 - 2018
Đại học Trung bình

Công nghệ chế tạo máy

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2018 đến 11 - 2019
TNHH VISION INTERNATIONAL Cán bộ dự bị

+ Mức lương:9,500,000
+ Mô tả công việc:
Lập trình máy phay CNC
Vận hành máy phay, tiện CNC .
Lập trình vận hành máy CNC
Đọc hiểu bản vẽ
+ Thành tích đạt được:
Lập trình các linh kiện theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ