TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Lý Ngọc Thanh Thảo

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho công việc được hiệu quả và nhanh chóng.

 

Học vấn
1997 - 1999
Trường PTTH Phân Đăng Lưu Khá

THPT

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2016 đến 04 - 2020
Công ty Kai Metal Asia Nhân viên theo dõi đơn hàng

+ Mức lương:12,000,000
+ Mô tả công việc:
Theo dõi đơn hàng từ khách hàng.
Xuất hàng đúng thời hạn khách hàng yêu cầu.
Liên lạc khách hàng khi bị hàng lỗi hay xuất hàng trễ.
+ Thành tích đạt được:
Duy trì mối quan hệ giữa công ty và đối tác,xuất hàng đúng thời hạn khách hàng yêu cầu.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ