Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Ngô Văn Hoàng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn thành công và học hỏi được nhiều về lĩnh vực mình yêu thích để phát triển đam mê thành việc làm ổn định trong tương lai

Học vấn
2012 - 2016
Trường THPT Xuân Trường Học Sinh

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2014 đến 05 - 2020
Làm việc tại doanh nghiệp tư nhân Nhân viên

+ Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
Công nhân tiện và hàn
Hỗ trợ các Phòng ban/Đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.
Thực hiện các công việc Theo chỉ đạo cuả cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ