TP.HCM
Thành viên từ 2021
Logo

Nguyễn Văn Trường

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công việc
– Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xử lý công việc hiệu quả nhanh chóng.
– Gắn bó lâu dài với công ty trong suốt quá trình phát triển.

Học vấn
Năm 2018 - 2018
Trung Tâm Tư Nhân Tiếng Nhật Bằng N2

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2018 đến 11 - 2018
Saigon Precision Nhân Viên Biên / Phiên Dịch Tiếng Nhật

+ Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
– Thông – phiên dịch cho chuyên gia setup, thông dịch các cuộc họp nhà máy liên quan tới sản xuất, hoạt động cải tiến. Biên dịch tài liệu kỹ thuật, sản xuất, QA, QC… Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật về hệ thống hỗ trợ kiểm tra sản phẩm ( dựa vào catalog).
– Dịch thuật các hồ sơ tài liệu của Công ty.
– Phụ trách công tác hỗ trợ giao tiếp, trả lời thư tín, công văn với đối tác nước ngoài.
– Chuẩn bị hồ sơ, ghi chép và lưu giữ hồ sơ khách nước ngoài.
– Soạn thảo các văn bản báo cáo bằng ngôn ngữ yêu cầu.
– Biên dịch các tài liệu khi có yêu cầu.
– Phụ trách tiếp khách, liên lạc với khách hàng người nước ngoài.
– Quản lý hồ sơ, tài liệu.
– Hỗ trợ lãnh đạo xử lý các công việc hàng ngày.
– Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Giám đốc.
– Các công việc khác do cấp trên phân công.

Tháng 12 - 2018 đến 01 - 2020
TNHH Olympia Lighting Thông Dịch Viên

+ Mức lương:14,000,000
+ Mô tả công việc:
Thông – phiên dịch tài liệu cho các bộ phận sản xuất, chất lượng, thu mua… Thông – phiên dịch trong các cuộc họp giữa các nhà máy trong tập đoàn, trong nội bộ nhà máy. Phụ trách liên lạc với nhà máy bên Nhật, tìm kiếm nhà cung cấp lấy báo giá về các sản phẩm mới, tìm kiếm/khai phát các nhà cung cấp mới nhằm mục tiêu giảm chi phí…
Hỗ trợ về nhập liệu xuất – nhập kho, control linh kiện thiếu bằng hệ thống.

Tháng 03 - 2020 đến 05 - 2021
TPR Vietnam Thông dịch viên

+ Mức lương:14,000,000
+ Mô tả công việc:
Thông dịch cho các chuyên gia người Nhật, thông dịch các cuộc họp sản xuất, cải tiến, chất lượng. Dịch tài liệu khi setup line sản xuất mới, sản phẩm mới. Tạo tài liệu tiêu chuẩn, đào tạo các thao tác liên quan tới gia công và lắp ráp sản phẩm…

Kỹ năng
Giải quyết vấn đềLàm việc nhómquản lý chiến lượcquản lý thời gianRa quyết địnhTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ