Hà Nội, Bắc Ninh
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Văn Đoạt

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
2020 - 2020
Nara Trung bình

Tiếng Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2016 đến 04 - 2021
Công ty tư nhân Nhân viên

+ Mô tả công việc:
Lắp đặt ,tháo dỡ giàn giáo tại công trường mà giám đốc phân công
Thực hiện công việc chuyên môn khác
Báo cáo công việc
+ Thành tích đạt được:
Tốt

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ