Photo

Nguyễn Thành Nhân

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2011 - 2013
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế Khá

Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2020 đến 10 - 2020
Công Ty TNHH Std & S Nhân Viên Sản Xuất

+ Mô tả công việc:
Tham gia công đoạn sản xuất
Tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong sản xuất
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu

Tháng 12 - 2012 đến 12 - 2018
Công ty: Shinkodenshi Kogyosho Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mô tả công việc:
Đọc bản vẽ , chuẩn bị nguyên liệu , chỉnh máy gá đặt , vận hành máy cnc , kiểm tra sản phẩm sau khi gia công sản phẩm
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và nội quy của công ty
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tháng 04 - 2013 đến 12 - 2015
Công Ty TNHH Formosa Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mô tả công việc:
Đọc bản vẽ , chuẩn bị nguyên liệu , chỉnh máy gá đặt , vận hành máy cnc , kiểm tra sản phẩm sau khi gia công
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và nội quy của công ty
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ