Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

NGUYỄN KIỀU DUYÊN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Phát triển cho công ty. Học tập và nâng cao trình độ của bản thân để hoàn thành tốt công việc. Có nguồn thu nhập cho bản thân.

Học vấn
Năm 2012 - 2016: Đại học
Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam.Trung tâm Masimex- Đào tạo xuất nhập khẩu- Logistics Trung Bình

Quản lý đất đai

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2017 đến 04 - 2021
Chế biến thực phẩm tại Nhật Bản Nhân viên Kiểm tra hàng hóa

+ Mức lương:30,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm tra chất lượng hàng hóa.
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra.
Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu xử lý, sửa chữa kịp thời.
Tổng hợp báo cáo theo tháng, quý, định kỳ gửi các bộ phận

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ