Photo

Nguyễn Đình Được

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Yêu thích công việc cơ khí trong phân xưởng, nhà máy. .
Muốn tìm một công việc ổn định, làm lâu dài.
Vị trí mong muốn sau 1-2 năm sẽ trở thành tổ trưởng, trưởng nhóm trong một dây chuyền sản xuất.

Học vấn
2010 - 2012
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khá

Cơ Khí Chế Tạo

2016 - 2019
Cục Lao Động Nhật Bản Giỏi

Thợ Hàn

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2019 đến 06 - 2021
Công Ty Công Nghệ Innolight Nhân Viên

Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành thiết bị máy phay cơ, máy phay CNC theo đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc có liên quan.
Phối hợp QC kiểm tra chất lượng, số lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
Theo dõi và đề xuất các biện pháp nhằm tăng năng suất lao động tại vị trí được phân công.
Đào tạo, kèm cặp công nhân mới theo đúng hướng dẫn công việc khi được cấp trên phân công.
Thực hiện 5S, định kỳ vệ sinh thiết bị, máy móc và khu vực xung quanh thiết bị tại nơi làm việc.

Tháng 04 - 2016 đến 04 - 2019
Công Ty Sản Xuất Thiết Bị Máy Móc Và Cầu Đường Tại Nhật Bản Trưởng Nhóm Lao Động Người Việt Tại Công Ty

Mô tả công việc:
Vận hành thiết bị theo đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc có liên quan. Thực hiện đầy đủ việc ghi chép các biểu mẫu có liên quan tại vị trí. Ghi nhận đúng, đủ, kịp thời
Phối hợp QC kiểm tra chất lượng, số lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
Theo dõi và đề xuất các biện pháp nhằm giảm hao hụt tại vị trí được phân công.
Đào tạo, kèm cặp công nhân mới theo đúng hướng dẫn công việc khi được cấp trên phân công
Thực hiện 5S, định kỳ vệ sinh thiết bị, máy móc và khu vực xung quanh thiết bị trong ca sản xuất.
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên ưu tú của công ty 3 năm liền.

Tháng 01 - 2013 đến 12 - 2015
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Sản Xuất Thắng Lợi Công Nhân

Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Điều phối, giám sát công nhân thực hiện công việc.
Vạn hành máy đột dập, máy sấn, Hàn,sửa chữa máy…
Đào tạo nhân viên mới

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ