TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Phúc Thuận

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Làm tốt nhiệm vụ được giao.
Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xử lý công việc hiệu quả nhanh chóng.
Sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2020 đến 05 - 2021
Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutrihome Nhân viên giao mẫu và CSKH

+ Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Hướng dẫn khách hàng đi vào phòng khám, hỗ trợ khách hàng.
Giao mẫu máu khi KH lấy máu xong

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ