Photo

Nguyễn Xuân Mạnh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
– Mức Lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty.
– Mong muốn làm công việc lâu dài.
– Châm Ngôn:
+ Cần cù thôi chưa đủ, muốn làm chủ công việc phải tinh khôn.
+ Chỉ biết được năng lực của mình sau khi đã tìm cách ứng dụng chúng.

Học vấn
2012 - 2014
Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Giỏi

Cơ khí chế tạo

2014 - 2014
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dạy Nghề Giỏi

Cắt gọt kim loại trên CNC (Bậc 3)

2014 - 2014
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dạy Nghề Giỏi

Cắt gọt kim loại trên CNC (Bậc 2)

2016 - 2016
Chứng Chỉ Kỹ Năng Nghề Quốc Gia (Bậc 2) Giỏi

Cắt Gọt Kim Loại (Tiện)

2021 - 2021
Trường cao đẳng công nghệ quốc tế LILAMA 2 Khá

liên quan

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2018 đến 05 - 2021
Công Ty TNHH STK Trưởng phòng chất lượng

+ Mức lương:18,000,000
+ Mô tả công việc:
– Tham mưu cho Ban lãnh đạo và các bộ phận có liên quan trong công tác quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như hoạch định hệ thống quản lý chất lượng.
– Kiểm soát hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng của sản phẩm; kiểm soát tất cả thiết bị đo lường phục vụ quá trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
– Quản lý, đảm bảo kết quả đầu ra của sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
– Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các đơn vị trong việc tạo ra sản phẩm phù hợp với yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn.
– Hướng dẫn cho đơn vị nâng cao năng lực tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và xử lý sản phẩm không phù hợp (nếu có) sau mỗi công đoạn sản xuất sản phẩm;
– Kiểm soát và chỉ đạo xử lý sản phẩm không phù hợp.
– Chủ trì việc lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, đóng gói và bàn giao sản phẩm theo quy định.
– Lập kế hoạch, tham mưu đề xuất với ban lãnh đạo Công ty về việc xác định mục tiêu chất lượng, các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn của khách hàng.
– Tổ chức khoa học việc quản lý lưu trữ các tài liệu, số liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của Phòng và đáp ứng kịp thời, cụ thể, chính xác yêu cầu thông tin cho Ban lãnh đạo Công ty.
– Soạn thảo và tổ chức phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện các văn bản quản lý thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý của Phòng;
– Hàng năm, tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty;
– Chủ trì soạn thảo và trình Ban Giám đốc Công ty phê duyệt các văn bản và tài liệu quản lý nội bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Thực hiện việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ; các chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo quy định của Công ty.
– Giám sát việc cung cấp thông tin về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm ra bên ngoài Công ty; đảm bảo nguyên tắc bảo mật theo quy định của Công ty.
– Báo cáo đầy đủ và kịp thời mọi vấn đề phát sinh của phòng ban mình quản lý.
– Cung cấp đầy đủ và đúng hạn các loại báo cáo đã được quy định.
– Thực hiện một số chức năng khác khi được ban Giám Đốc giao.
– Thực hiện việc đánh giá định kỳ năng lực nhân sự.
+ Thành tích đạt được:
Soạn thảo và áp dụng thành công hệ thống ISO 9001 : 2015 lấy chứng chỉ ISO ngày 25/02/2020

Tháng 05 - 2016 đến 01 - 2018
Công Ty TNHH TM – DV Kỹ Thuật Miền Nam Quản Lý Sản Xuất

+ Mức lương:13,500,000
+ Mô tả công việc:
-Thay mặt Giám Đốc quản lý, điều hành, giải quyết công việc của công ty.
-Giám sát, duy trì hoạt động, tài sản, sản xuất và chịu trách nhiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình sản xuất, nề nếp, tác phong trang phục, ATLĐ của công nhân..
-Theo dõi, giám sát các hoạt động trong công ty, nhắc nhở kế hoạch kinh doanh và báo cáo công việc cho Ban Giám Đốc.
-Tư vấn, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo định hướng phát triển của Ban Giám Đốc.
-Thực hiện và duy trì có hiệu quả quản lý chất lượng;
-Định mức lao động và tổ chức áp dụng mức lao động tại tổ sản xuất;
-Năng suất lao động và biện pháp tăng năng suất lao động;
-Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên;
-Phương pháp ghi chép ban đầu tại tổ sản xuất;
-Hoạch định lịch trình sản xuất;
-Đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật cho nhân viên, công nhân;
-Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu;
-Định mức sử dụng nguyên vật liệu;
-Đánh giá năng lực thực hiện công việc của công nhân và tổ chức cung cấp thông tin phản hồi;
-Tổ chức sản xuất;
-Sắp xếp công việc cho nhân viên, công nhân khi lên ca;
-Phân tích công việc và giao bản vẽ gia công;
-kiểm tra hoạt động xưởng;
-Hoạch định kế hoạt kiểm tra bảo trì bảo dưỡng máy trước khi vận hành;
-Triển khai thực hiện những kế hoạch được giao;
-Đề xuất ý kiến, cải tiến với cấp trên;
-Nghiên cứu chế tạo những máy mới;
-Lập trình mã cot cho máy phay cnc;
-Kiểm soát chất lượng khi gia công;
-Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, VSTP, PCCC;
-Phối hợp với phòng QLCL đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp của xưởng.

Tháng 10 - 2014 đến 04 - 2016
Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mức lương:9,550,000
+ Mô tả công việc:
-Phản hồi thông tin chi tiết máy trước khi gia công;
-Trao đổi thông tin gia công;
-Triển khai thực hiện những kế hoạch được giao;
-Đề xuất ý kiến, cải tiến với cấp trên;
-vẽ Autocad những chi tiết máy ép nhựa, máy kéo ống, máy dập, máy cán….
-Lập trình mã cot cho máy phay cnc;
-Kiểm soát chất lượng gia công;
-Thực hiện và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

Tháng 03 - 2014 đến 09 - 2014
Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh. Cán Bộ Kỹ Thuật - Trợ Giảng Khoa Cơ Khí

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
-Trợ giảng các môn Tiện Cơ Bản, Phay Cơ Bản, Nguội, Autocad, -Mài Mặt Phẳng, Mài Tròn;
-Làm thủ kho, quản lý sắp xếp vật tư;
-Phản hồi thông tin chi tiết máy trước khi gia công;
-Trao đổi thông tin gia công;
-Triển khai thực hiện những kế hoạch được giao;
-Kiểm soát chất lượng gia công;
-Thực hiện và duy trì có hiệu quả hệ thống chất lượng;
-Đề xuất ý kiến, cải tiến
-Quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị, vật tư trang bị phục vụ cho khoa;
-Tổ chức sửa chữa và bảo trì máy móc thiết bị;
-Chỉnh sửa máy theo quy trình công nghệ;
-Kiểm kê tài sản máy móc, kiểm soát thiết bị đo.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ