Photo

NGUYỄN THỊ XUÂN HẢO

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
Năm 2015 - 1970: ISO 140001:2004, ISO 9001:2008
Công ty TNHH MTV Tư vấn & đào tạo Thắng Lợi -

1. Hệ thống quản lý môi trường. 2. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho mọi lĩnh vực bao gồm: • Cơ sở vật chất • Con người • Đào tạo • Dịch vụ • Trang thiết bị

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2015 đến 03 - 2018
Cong ty Wutech Trợ Lý

+ Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Hỗ trợ các phòng ban tham gia biên soạn, sửa đổi cập nhật, ban hành các tài liệu tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống quản lý môi trường.
– Hỗ trợ theo dõi kiểm tra các chương trình quản lý mục tiêu chỉ tiêu do các phòng ban thực hiện và báo cáo cho ban lãnh đạo các chỉ tiêu đạt hay không đạt.
– Hỗ trợ các phòng ban xử lý các trường hợp phát sinh ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời lập phiếu, kiểm tra, theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa sự không phù hợp cho các phòng ban.
– Tham gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng môi trường.
– Thành lập các báo cáo tổng kết kết quả đánh giá, theo dõi kiểm tra kết quả cải thiện lưu trữ hồ sơ liên quan.
– Theo dõi việc thực hiện chương trình quản lý, mục tiêu chỉ tiêu chất lượng, môi trường của toàn công ty.
– Hỗ trợ tổng kết kết quả đánh giá, đồng thời theo dõi kiểm tra kết quả cải thiện các điểm không phù hợp, lưu trữ hồ sơ liên quan.
– Phối hợp với tổ nghiệp vụ PCCC và P.HCNS để lên kế hoạch huấn luyện hằng năm và làm phương án PCCC.
– Phối hợp với ban an toàn vệ sinh lao động của công ty để kiểm tra, đánh giá 5S hằng ngày, hàng tuần cho tất cả các khu vực làm việc của Công ty.
– Hỗ trợ các phòng ban khi có các dự án cải tiến môi trường làm việc cũng như máy móc thiết bị.
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên xuất sắc

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ