Đồng Nai
Thành viên từ 2021
Photo

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2014 - 2018: Đại học
Đại học Văn hoá Tp.HCM Khá

Văn Hóa học

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2021 đến 06 - 2021
Công ty TNHH Kim Bảo Lợi Nhân viên quản lý đơn hàng

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
Nhận đơn hàng
Tạo đơn hàng gửi cho xưởng sản xuất
Kiểm tra số lượng mã hàng khi xưởng đã hoàn thành, nhập kho
Xuất phiếu giao hàng, liên hệ nhà xe nhận hàng
Theo dõi tiến độ giao hàng
Lập báo cáo
Xử lý các phát sinh
Các công việc khác theo yêu cầu

Tháng 02 - 2019 đến 12 - 2020
Công ty sợi lông thái tử Nhân viên thủ kho

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
Quản lý hàng hoá khó linh kiện
Nhập xuất hàng hoá
Kiểm tra tồn kho
Kiểm kê hàng hoá
Lập báo cáo

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ